Statistika

Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad 1 iš 5 vaikų Europoje nukenčia nuo seksualinės prievartos iki jiems sukanka 18 metų. 70-85 % atvejų vaikai nukenčia nuo jiems artimo ar gerai pažįstamo asmens. Vaiko seksualinis išnaudojimas gali trukti daugelį metų, kartais – iki pilnametystės. Skaičius VIENAS iš PENKIŲ gaunamas apibendrinus įvairius tyrimus, kuriuos Europos šalyse iniciavo ir įgyvendino Unicef, Tarptautinė darbo organizacija ir Pasaulio sveikatos orgnizacija. Rezultatai atskirose šalyse gali šiek tiek skirtis, bet esminių skirtumų nepastebima.

Seksualinė prievarta, kurios mastas atspindimas pateiktuose rezultatuose, apima seksualinį vaikų išnaudojimą šeimos rate ir artimoje aplinkoje, vaikų išnaudojimą pornografijai ir prostitucijai, vaikų gundymą internete ir seksualinį išnaudojimą bendraamžių rate. Įvertinus dabartinį pornografijos prieinamumą ir pasiekiamumą internete, skaičius VIENAS iš PENKIŲ galėtų ir išaugti.

Svarbu pastebėti, kad seksualinės prievartos paplitimo tyrimų duomenys skiriasi nuo teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos tarnybų skelbiamų išaiškintų atvejų statistikos. Taip yra dėl to, kad didelė dalis seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų lieka neatskleista ir teisiškai neištirta. Didelė dalis nukentėjusių prabyla apie patirtą seksualinę prievartą tik būdami suaugę.

Apibendrinus atliktus seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimo tyrimus Lietuvoje, rezultatai svyruoja nuo 3,5%-6% iki 31%. Rezultatai gali skirtis dėl tyrimuose naudojamų klausimų ir prievartos apibrėžimų.

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms