Socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

2015 - 2019 m.
Paramos vaikams centras nuo 2015 metų spalio 13 dienos visoje Lietuvoje vykdo tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas iš penkių“. Šią socialinę kampaniją tarptautiniu lygmeniu vykdo Europos Taryba,  Paramos vaikams centras yra partneris ir kampaniją „Vienas iš penkių“ vykdo Lietuvoje.
Kampanijos „Vienas iš penkių“ siekis yra sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.

 

Pagrindinis kampanijos tikslas - aprūpinti vaikus, tėvus/globėjus ir plačiąją visuomenę žiniomis ir įrankiais, kad galėtume apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.

Šia Kampanija siekiame visomis informavimo priemonėmis šviesti plačiąją visuomenę seksualinės prievartos prieš vaikus tema, didinant žinomumą apie jos mastą ir prevencines priemones bei pagalbos galimybes; patraukliomis vaizdinėmis priemonėmis mokyti vaikus saugumo, užkertant kelią seksualiniam išnaudojimui; užtikrinti žinių sklaidą ir priemonių platinimą švietimo, socialinėse ir sveikatos įstaigose visoje Lietuvoje.

 

 

Daugiau apie kampaniją:

SOCIALINĖS KAMPANIJOS „VIENAS IŠ PENKIŲ“ DALYVIAI

IŠSAMUS VADOVAS TĖVAMS IR SPECIALISTAMS

SEKSUALINĖS PRIEVARTOS POŽYMIAI

PAGALBA VAIKUI, PATYRUSIAM SEKSUALINĮ SMURTĄ

STATISTIKA

LANSAROTĖS KONVENCIJA

 

Maždaug VIENAS iš PENKIŲ vaikų tampa seksualinio smurto auka. Šiam vaikui reikia paramos. TU gali jam padėti. Seksualinis smurtas pasireiškia įvairiomis formomis, tame tarpe ir seksualine prievarta vaiko šeimos rate, vaikų prostitucija, pornografija, vaikų tvirkinimu ir seksualiniu priekabiavimu prie vaikų internete. Lanzarotės konvencija nustatė priemones, kurios yra būtinos seksualinio smurto pries vaikus sustabdymui. Šios priemonės turi būti taikomos jau dabar.

Maždaug VIENAS iš PENKIŲ vaikų tampa seksualinio smurto auka. Šį vaiką prislegia baisi paslaptis. TU gali būti tas, kuris išklauso ir padeda. Daugeliu atvejų vaikai smurtą patiria iš žmonių, kuriuos jie gerai pažįsta ir jais pasitiki. Seksualiai išnaudoti vaikai dažnai atsitveria tyla, nes jie jaučia gėdą, kaltę ir baimę. Kai kurie vaikai smurto aukomis tampa būdami tokie maži, kad jie net nesupranta, kas su jais vyksta. Mes turime užtikrinti, kad vaikai žinotų, kur ir kaip ieškoti pagalbos, ir mes turime būti pasiruošę jiems padėti.

Maždaug VIENAS iš PENKIŲ vaikų tampa seksualinio smurto auka. Šie vaikai yra pasimetę. Tu gali būti tas, kuris nukreipia vaiką tinkama linkme. Seksualinį smurtą patyrę vaikai kenčia žymiai daugiau negu tik fizinius sužalojimus: jų psichinė sveikata taip pat gali būti pažeista, o pasitikėjimu grįsti santykiai su suaugusiaisiais – sunaikinti. Vaikai, seksualinio smurto aukos, turi teisę į teisingumą ir tinkamą psichologinį ir medicininį gydymą.


Socialinę
kampaniją
vykdo:
     Socialinę
kampaniją
palaiko:
 
               
                       
    Socialinę kampaniją remia:        

  

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms