Seksualinės prievartos prieš vaikus atpažinimas ir pirmoji intervencija

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais.

Trukmė: 16 ak. val.

Mokymų temos:

  • vertybės ir normos; faktai; vertybių ir normų įtaka, suprantant ir aiškinant susirūpinimą keliančius faktus;
  • seksualumas; vaiko seksualinis vystymasis;
  • prievartos prieš vaiką apibrėžimas; vaiko seksualinis išnaudojimas: faktai ir skaičiai, ženklai ir požymiai; poveikis vaikui;
  • VGN veiklos kryptys ir normos; informacijos rinkimas; pokalbis su vaiku; atvejo aptarimas ir tolesnių žingsnių planavimas;
  • VGN įtariamos seksualinės prievartos atvejų analizė; veiksmų plano sudarymas;
  • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: struktūra, pasiruošimas, vaikų grupių formavimas; darbo su vaikų iki 7 m. grupe metodai;
  • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: darbo su 8-12 m. vaikų grupe metodai;
  • vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: darbo su 13-18 m. vaikų grupe metodai; sudėtingų situacijų aptarimas. 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms