APIE PROJEKTO RĖMĖJĄ

Projekto “Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvoje” įgyvendinimą remia Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programa Lietuvoje.

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos tikslas - sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių.

Daugiau apie programą:

www.eeagrants.com

http://nvoprograma.lt

 

 

SVARBU:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms