Istorija

Svarbiausi faktai ir datos:

2013 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas Metų žmogaus teisių šaukliu paskelbė Paramos vaikams centro direktorę Aušrą Kurienę.
2013 m. pradėjome vykdyt socialinę kampaniją „Žodžiai žeidžia visam gyvenimui“ su šūkiu „Pagalvok, kol žodžiais nesužeidei savo vaiko“.
2012 m. įgyvendinta socialinė kampanija už kūdikių apsaugą nuo smurto ir auklėjimą be fizinių bausmių „Saugok mane, aš – mažas”, skirta tėvams, globėjams, auginantiems mažus vaikus ir specialistams bei plačiajai visuomenei.
2012 m. vykdėme socialinę kampaniją „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į vaikų bendravimo virtualioje erdvėje bei susitikimų realiame gyvenime pavojų; didinti vaikų, paauglių saugumą internete ir suaugusiųjų atsakomybę.
2011 m. pradėjome vykdyti socialinę kampaniją, nukreiptą prieš vaikų seksualinę prievartą „Blogas prisilietimas. Jį patyrę vaikai nori būti nematomi”.
2011 m. iniciavome pasaulinio garso mokslininkės, dirbančios vaikų apsaugos nuo smurto srityje, prof. Danya Glaser (Vaikų Great Ormond Street ligoninė, Londono universitetas, Didžioji Britanija) viešą paskaitą „Intervencija netinkamo elgesio su vaikais atvejais“ įvairių sričių specialistams.
2011 m. pasirašyta sutartis su World Childhood fondu dėl projekto „Apginkime ir saugokime ankstyvąją vaikystę“ įgyvendinimo.
2011 m. sukurta ir įdiegta internetinė svetainė www.pozityvitevyste.lt, skirtą tėvams, siekiantiems auginti vaikus be pliaukštelėjimų ir smurto.
2011 m. liepos - spalio mėnesiais  buvo Paramos vaikams centras vykdė konkursą „Laimingas vaikas“. Buvo gauta 146 laimingų vaikų nuotraukų.
2010 m. Mokytojų, savo klasėse įgyvendinančių programą „Antras žingsnis“, skaičius pasiekė 1300, programa buvo įgyvendinta 388 Lietuvos mokyklose.
2010 m. buvo įdiegta internetinė svetainė www.vaikystebesmurto.lt, kurioje kaupiama ir atnaujinama informacija skirtą vaikams ir suaugusiems, tėvams bei specialistams, įveikiant smurtą prieš vaikus ir jo padarinius.
2010 m. Paramos vaikams centras tapo Europos nevyriausybinių organizacijų aljanso eNACSO, siekiančio užtikrinti vaikų saugumą internetinėje erdvėje, nariu.
2009 m. kovo mėn. Paramos vaikams centro direktorė Aušra Kurienė gavo prof. Alfonso Gučo apdovanojimą už asmeninę iniciatyvą ir pastangas rūpinantis vaikų gerove bei psichikos sveikata, teikiant psichologinę pagalbą vaikams ir diegiant modernias prievartos prieš vaikus prevencijos programas.
2009 m. Paramos vaikams centras pradėjo aktyviai skleisti pozityvios tėvystės ir ankstyvosios vaikystės svarbos idėjas. Kartu su partneriais pradėtos kurti ir įgyvendinti pozityvios tėvystės programos – „Aukime kartu“, „Saugaus prieraišumo formavimas“, „Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymas“ ir kt.
2008 m. programa „Antras žingsnis” pripažinta Švietimo ir mokslo ministerijos efektyvia prevencine programa bendrojo lavinimo mokyklai ir įtraukta į Nacionalinę smurto pries vaikus prevencijos programą.
2008 m. balandžio mėn. dėka ilgalaikės paramos sutarties su UBS Optimus fondu Paramos vaikams centre pradėjo veikti „Centras vaikams - smurto  aukoms“: atidarytas Vaikų apklausos kambarys, teikiama kompleksinė pagalba vaikams smurto aukoms ir jų šeimos nariams, leidžiama metodinė literatūra, vyksta mokymai teisėsaugos specialistams ir specialistams, teikiantiems vaikams pagalbą.
2007 m. Paramos vaikams centras tapo Metų nevyriausybine organizacija.
2007 m. gegužės mėn. Vilniuje įvyko 6-asis tarptautinis programos „Antras žingsnis“  ir socialinio - emocinio mokymo konsorciumas. Jame dalyvavo 45 specialistai iš 18 pasaulio šalių. Buvo dalijamasi patirtimi apie programos efektyvumą ir aktualijas Lietuvoje bei kitose šalyse. Konferenciją pagerbė LR Prezidentas Valdas Adamkus.
2007 m. pasirašyta sutartis su programos „Antras žingsnis“ savininke JAV organizacija Committee for children dėl išskirtinių teisių Paramos vaikams centrui diegti programą Lietuvoje.
2005 m. rugsėjo mėn paminėtas BBBS programos 10-metis. Buvo surengtas gyvo garso koncertas „Būk mano draugas“ ir vyko tarptautinė konferencija „Savanoriška vaikų iš nepalankios aplinkos globa: „Big Brothers Big Sisters” patirtis Europoje“ bei Europos BBBS ir Lietuvos savanorių susitikimas.
2005 m. TNS Gallup atliko programos „Big Brothers Big Sisters” efektyvumo tyrimą, kuris akivaizdžiai patvirtino programos prevencinį pobūdį, padedantį vaikams įveikti sunkumus ir tapti labiau kompetentingais, atsakingais, rūpestingais ir pasitikinčiais savimi.
2005 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NVO Nobody's Children Foundation (Lenkija), siekiant įgyvendinti ilgalaikę prievartos prieš vaikus prevencijos programą „Vaikystė be smurto“.
2004 m. pasirašyta sutartis su Carnegie Social Initiative fondu (Švedija), užtikrinusi kokybinę ir kiekybinę BBBS programos plėtrą.
2004 m. Lietuvos mokyklose pradėta įgyvendinti vaikų socialinių emocinių įgūdžių mokymo ir agresyvaus elgesio prevencijos programa „Antras žingsnis“ („Second Step“ ).
2002 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija dėl bendradarbiavimo programoje „Big Brothers Big Sisters“. Kiekvienais metai savanoriais Didžiaisiais draugais programoje tampa būsimi karininkai.
2000 m. inicijuota ir įsteigta „Big Brothers Big Sisters“ Lietuvos asociacija (BBBS LA). Steigėjai: Paramos vaikams centras (Vilnius), Dvasinės pagalbos jaunimui centras (Klaipėda) ir „Didysis draugas, mažasis draugas“ (Kaunas). BBBS LA tapo tarptautinės organizacijos „Big Brothers Big Sisters International“ nare.
1998 - 2000 m. įkurtas metodinis centras, kurio biblioteka ir priemonėmis gali naudotis specialistai, dirbantys su elgesio ir emocinių problemų turinčiais, prievartą patyrusiais vaikais. Centre parengtos mokymo programos specialistams yra Valstybės pripažintos kvalifikacijos kėlimo programos.
Nuo 1996 m. Centro prioritetinė veiklos kryptis tampa prievartos prieš vaikus prevencija ir pagalba nuo smurto ir prievartos nukentėjusiems vaikams bei jų artimiesiems.
1995 m. Paramos vaikams centro veikla prasidėjo kaip Atviros Lietuvos fondo „Big Brothers Big Sisters“ programa. Tais pačiais metais centro darbuotojai pradėjo teikti psichologinio konsultavimo paslaugas vaikams, turintiems emocinių ir elgesio problemų, rengti mokymus specialistams, dirbantiems su vaikais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms