Beveik 100 psichologų pasirengė darbui nepilnamečių apklausose

Teismų ir kitiems teisėsaugos pareigūnams apklausiant nepilnamečius baudžiamosiose bylose, nuo šių metų liepos 1 d. daugeliu atvejų privalomas psichologo dalyvavimas. Psichologams, norintiems dalyvauti apklausose, labai svarbus profesionalus pasirengimas, todėl Paramos vaikams centre organizuoti mokymai, kuriuos baigė 88 specialistai. 

“Psichologui tenka atsakingas vaidmuo, užtikrinant patikimą nepilnamečio liudijimą ir kuo geresnę jo savijautą, todėl specialistui reikia turėti tam tikrų įgūdžių: žinoti, kaip parengti vaiką apklausai, kokius jos metu formuluoti klausimus ir kt.”, - sako mokymų vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė. 

Trijų dienų mokymuose, kuriuos organizavo Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, dalyviams pateikta ne tik daug teorinės medžiagos, pristatyta apklausų metodika, bet ir sudarytos galimybės ją praktiškai išbandyti. Atlikti apklausas psichologai praktikavosi tam specialiai įrengtame apklausų kambaryje Paramos vaikams centre. Taip pat išsamiai nagrinėti įvairūs pavyzdžiai iš darbo su vaikais patirties.

Šiuos mokymus baigė 8 grupės, sudarytos iš įvairiuose Lietuvos miestuose dirbančių specialistų. Darbui baudžiamajame procese pasirengę 88 psichologai įrašyti į sąrašą, iš kurio ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar teismų darbuotojų bus kviečiami dalyvauti apklausose. Paramos vaikams centro ekspertai šiems psichologams ir toliau teiks konsultacijas dėl darbo apklausose su mažamečiais ir nepilnamečiais. 

Į apklausose norinčiųjų dalyvauti psichologų sąrašą iškart, be įvadinių mokymų, įtraukti specialistai, įgiję teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba per pastaruosius 3 metus turėję patirties apklausiant nepilnamečius baudžiamajame procese. Šį sąrašą administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. 

   

   

   

   

Paramos vaikams centro nuotr. 

Newsletter:

General Sponsors:

NGO provides comprehensive support for children and families