Kampanija "Požiūris į vaiką liudytoją - mūsų apsisprendimo reikalas"

2016 - 2017 m.m.
Kampanijos tikslas
– stiprinti institucijų, dirbančių su vaikais – nusikalimų aukomis ir liudytojais, bendradarbiavimą ir siekti, kad vaikai būtų apklausiami efektyviai bei atsižvelgiant į jų poreikius. Paramos vaikams centras kampaniją vykdo kartu su LR Generaline prokuratūra, Nacionaline teismų administracija, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir LR Vidaus reikalų ministerija.

Plačiau

Socialinė kampanija "Mąstau, todėl nesiunčiu"

2017 m.
Kampanijos tikslas
 – informuoti visuomenę apie sekstingą, jo keliamus pavojus vaikams ir paaugliams bei būdus apsisaugoti.
Kampanija skirta - paaugliams, jų tėvams ir specialistams, dirbantiems su jaunimu. Sekstingas (angl. sexting) – tai angliškų žodžių „sex“ ir „texting“ junginys. Sekstingas – atvirai seksualaus turinio žinučių, apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, filmukų siuntimas ar gavimas, naudojantis mobiliuoju telefonu, kompiuteriu ar kita skaitmenine priemone.

Plačiau

Socialinė kampanija "Nustokime barti, pradėkime girti"

2015 - 2016 m.m.
VšĮ Paramos vaikams centras nuo 2015 m. balandžio mėn. vykdė socialinę kampaniją “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia kampanija siekta atkreipti visuomenės dėmesį į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Kampanijos metu suaugusieji atsisakė vaikus žeidžiančių žodžių, ir susipažino su žodžiais, kuriais galima pagirti ir paskatinti vaikus. Kampanija vyko visoje Lietuvoje.

Plačiau

Socialinė kampanija "Žodžiai žeidžia visam gyvenimui"

Vykdyta 2013 - 2014 m.m.

Kampanijos tikslas - atkreipti suaugusiųjų dėmesį į emocinį suaugusiųjų smurtą prieš vaikus, ilgalaikes tokio smurto pasekmes vaiko raidai, elgesiui, emocinei būsenai ir savivertei ir skatinti taikyti pozityvius vaikų auklėjimo būdus.
Kampanijos šūkis – „Pagalvok, kol žodžiais nesužeidei savo vaiko“.

Kampanija skirta suaugusiems, turintiems vaikų, bendraujantiems su vaikais, dirbantiems su vaikais.

Plačiau

SVARBU:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms