Kampanijos "Garbusis teisme, aš bijau" metu vykdyta veikla

Kampanijos metu:

  • Surengta nacionalinė konferencija "Vaikas - auka su specialiais poreikiais - teisiniais ir psichologiniai iššūkiai", kurioje dalyvavo 150 specialistų iš Lietuvos.
  • Specialistų pasitarimai, seminarai.
  • Išleisti plakatai "Garbusis Teisme, aš bijau".
  • Išleistas informacinis leidinys tėvams, globėjams ir visiems, kam tenka lydėti vaikus į teismą "Kai Jūsų vaikas liudija teisme".
  • Išleista knygelė vaikams, kuriems tenka dalyvauti teisinėse procedūrose "Aš einu į teismą".

SVARBU:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms