Socialinė kampanija "Mąstau, todėl nesiunčiu"

2017 m.
Kampanijos tikslas
 – informuoti visuomenę apie sekstingą, jo keliamus pavojus vaikams ir paaugliams bei būdus apsisaugoti.
Kampanija skirta - paaugliams, jų tėvams ir specialistams, dirbantiems su jaunimu. Sekstingas (angl. sexting) – tai angliškų žodžių „sex“ ir „texting“ junginys. Sekstingas – atvirai seksualaus turinio žinučių, apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, filmukų siuntimas ar gavimas, naudojantis mobiliuoju telefonu, kompiuteriu ar kita skaitmenine priemone.

Plačiau

Socialinė kampanija "Vaikystė be smurto"

2016 - 2017 m.m.

Informacija keliama...

Plačiau

Kampanija "Požiūris į vaiką liudytoją - mūsų apsisprendimo reikalas"

2016 - 2017 m.m.
Kampanijos tikslas
– stiprinti institucijų, dirbančių su vaikais – nusikalimų aukomis ir liudytojais, bendradarbiavimą ir siekti, kad vaikai būtų apklausiami efektyviai bei atsižvelgiant į jų poreikius. Paramos vaikams centras kampaniją vykdo kartu su LR Generaline prokuratūra, Nacionaline teismų administracija, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir LR Vidaus reikalų ministerija.

Plačiau

Socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

2015 - 2016 m.m.
Paramos vaikams centras nuo 2015 metų spalio 13 dienos visoje Lietuvoje vykdo tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas iš penkių“. Šią socialinę kampaniją tarptautiniu lygmeniu vykdo Europos Taryba,  Paramos vaikams centras yra partneris ir kampaniją „Vienas iš penkių“ vykdo Lietuvoje.
Kampanijos „Vienas iš penkių“ siekis yra sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.

Plačiau

Socialinė kampanija "Nustokime barti, pradėkime girti"

2015 - 2016 m.m.
VšĮ Paramos vaikams centras nuo 2015 m. balandžio mėn. vykdė socialinę kampaniją “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia kampanija siekta atkreipti visuomenės dėmesį į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Kampanijos metu suaugusieji atsisakė vaikus žeidžiančių žodžių, ir susipažino su žodžiais, kuriais galima pagirti ir paskatinti vaikus. Kampanija vyko visoje Lietuvoje.

Plačiau

Socialinė kampanija "Žodžiai žeidžia visam gyvenimui"

Vykdyta 2013 - 2014 m.m.

Kampanijos tikslas - atkreipti suaugusiųjų dėmesį į emocinį suaugusiųjų smurtą prieš vaikus, ilgalaikes tokio smurto pasekmes vaiko raidai, elgesiui, emocinei būsenai ir savivertei ir skatinti taikyti pozityvius vaikų auklėjimo būdus.
Kampanijos šūkis – „Pagalvok, kol žodžiais nesužeidei savo vaiko“.

Kampanija skirta suaugusiems, turintiems vaikų, bendraujantiems su vaikais, dirbantiems su vaikais.

Plačiau

Socialinė kampanija "Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje"

Vykdyta 2012 - 2013 m.m.

Kampanijos tikslas - atkreipti dėmesį į vaikų bendravimo virtualioje erdvėje bei susitikimų realiame gyvenime pavojų, didinti vaikų, paauglių saugumą internete.

Kampanija skirta vaikams, paaugliams ir suaugusiems, kurie turi vaikų ar dirba su vaikais.

Plačiau

Socialinė kampanija "Saugok mane - aš mažas"

Vykdyta 2012 m.
Kampanijos tikslas
-  atkreipti dėmesį į kūdikių apsaugą nuo smurto ir auklėjimą be fizinių bausmių, nes patys mažiausi 0-3 metų amžiaus vaikai yra pažeidžiamiausi ir visiškai priklausomi nuo tėvų, globėjų ir kitų suaugusiųjų. 

Kampanija skirta tėvams, globėjams, auginantiems mažus vaikus ir specialistams.

Plačiau

Socialinė kampanija "Blogas prisilietimas"

Vykdyta 2011 - 2012 m.m.

Kampanijos tikslas - atkreipti žmonių dėmesį į seksualinę prievartą patiriančius vaikus, apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, padėti seksualinę prievartą patyrusiems vaikams.
Kampanija skirta tėvams ir globėjams bei specialistams, dirbantiems su vaikais: mokytojams, auklėtojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, teisėtvarkos ir kitų sričių specialistams.

Plačiau

Socialinė kampanija "Garbusis Teisme, aš turiu teisę nebijoti"

Vykdyta 2010 - 2011 m.m.
Kampanija "Vaikas - liudytojas su specialiais poreikiais 2: Garbusis Teisme, aš turiu teisę nebijoti" tęsia Paramos vaikams centro 2007 metais įgyvendintos kampanijos "Vaikas - liudytojas su specialiais poreikiais: Garbusis Teisme, aš bijau" idėją.

Kampanijos tikslai - stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, dirbančių su vaikais - nusikaltimų aukomis ir liudytojais, šviesti teisinės sistemos specialistus apie psichologinius vaikų dalyvavimo teisinės procedūrose ypatumus ir didinti jautrumą vaikų liudytojų poreikiams.

Plačiau

Socialinė kampanija "Pamatyk, išgirsk, pasakyk"

Vykdyta 2008 - 2009 m.m.
Kampanijos tikslai - ugdyti visuomenės jautrumą ir pastabumą smurtui prieš vaikus, įtraukti visuomenės narius, pastebėjusius smurto atvejus, į problemos sprendimą, informuoti visuomenę apie pagalbos galimybes nuo smurto nukentėjusiems vaikams.

Plačiau

Socialinė kampanija "Garbusis Teisme, aš bijau"

Vykdyta 2007 m.

Kampanijos tikslas - atkreipti teisėsaugos darbuotojų, mokytojų ir kitų specialistų, tėvų bei bendruomenės dėmesį į vaikų dalyvavimą teisinėse procedūrose, vaiko situaciją, ir sunkumus, su kuriais jam tenka susidurti dalyvaujant teisinėse procedūrose.

Plačiau

Socialinė kampanija "Vaikystė be smurto. Mokausi gyventi iš Tavęs"

Vykdyta 2006 m.

Kampanija buvo siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad vaikai stebi aplinkinius ir mokosi iš jų veiksmų ir žodžių.

Kampanijos tiklslai - paskatinti didesnį visuomenės dalyvavimą smurto prieš vaikus prevencijoje ir kovoti už vaikus, patyrusius prievartą; suteikti informacijos, kaip padėti vaikams, patyrusiems prievartą; padėti ir įgalinti vietines savivaldybes imtis veiksmų ginant vaikus nuo prievartos ir teikti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto vaikams; įtakoti pagalbos šeimoms teikimo sistemą, ugdant gerą tėvystės požiūrį ir įgūdžius.

Plačiau

SVARBU:

  

 


 
 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms