Socialinė kampanija „Vienas iš penkių“

2015 - 2019 m.
Paramos vaikams centras nuo 2015 metų spalio 13 dienos visoje Lietuvoje vykdo tarptautinę socialinę kampaniją „Vienas iš penkių“. Šią socialinę kampaniją tarptautiniu lygmeniu vykdo Europos Taryba,  Paramos vaikams centras yra partneris ir kampaniją „Vienas iš penkių“ vykdo Lietuvoje.
Kampanijos „Vienas iš penkių“ siekis yra sustabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus.

Plačiau

Kampanija "Požiūris į vaiką liudytoją - mūsų apsisprendimo reikalas"

2016 - 2017 m.m.
Kampanijos tikslas
– stiprinti institucijų, dirbančių su vaikais – nusikalimų aukomis ir liudytojais, bendradarbiavimą ir siekti, kad vaikai būtų apklausiami efektyviai bei atsižvelgiant į jų poreikius. Paramos vaikams centras kampaniją vykdo kartu su LR Generaline prokuratūra, Nacionaline teismų administracija, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ir LR Vidaus reikalų ministerija.

Plačiau

Socialinė kampanija "Mąstau, todėl nesiunčiu"

2017 m.
Kampanijos tikslas
 – informuoti visuomenę apie sekstingą, jo keliamus pavojus vaikams ir paaugliams bei būdus apsisaugoti.
Kampanija skirta - paaugliams, jų tėvams ir specialistams, dirbantiems su jaunimu. Sekstingas (angl. sexting) – tai angliškų žodžių „sex“ ir „texting“ junginys. Sekstingas – atvirai seksualaus turinio žinučių, apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, filmukų siuntimas ar gavimas, naudojantis mobiliuoju telefonu, kompiuteriu ar kita skaitmenine priemone.

Plačiau

SVARBU:

 

 

 

  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms