Grupinės supervizijos ir mokymai psichologams „Konsultavimas ir darbo organizavimas nuotoliniu būdu“

Kviečiame pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologus į Paramos vaikams centro ir Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus nuotolinius mokymus apie konsultavimą ir darbo organizavimą nuotoliniu būdu bei grupines supervizijas, skirtas aptarti sudėtingiems konsultavimo atvejams bei kitiems profesiniams sunkumams. REGISTRACIJA BAIGTA

 

Grupinės supervizijos psichologams

Supervizijų dalyviai stiprins profesines kompetencijas aptariant ir analizuojant sudėtingas konsultavimo situacijas, ieškant tinkamiausių sprendimų, tobulinant praktinius konsultavimo įgūdžius traumų, psichologinių krizių įveikos ir kitose srityse, reflektuojant ir dalijantis įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje.

Supervizoriai: Paramos vaikams centro psichologai, turintys ilgametę vaikų, šeimų ir specialistų konsultavimo patirtį. 

Skirta: savivaldybių pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų psichologams.

Trukmė: 16 akad. val. Supervizijos vyks 4 dienas po 4 akad. val. 

Vieta: platforma „Zoom“. Supervizijų dalyviams būtina jungtis tikru vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Supervizijų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki mokymų pradžios. 

 

Būtina dalyvauti visame supervizijų cikle pasirinktoje grupėje. 

Supervizijos vyks:

1 grupė spalio 15 d. 15.00-18.15 val.; lapkričio 13 d.13.00-16.15 val.; lapkričio 26 d. 14.00-17.15 val.; gruodžio 4 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Erna Petkutė. 

2 grupė spalio 16 d. 9.00-12.15 val.; spalio 23 d. 9.00-12.15 val.; spalio 30 d. 9.00-12.15 val., lapkričio 5 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Aušra Kurienė. 

3 grupė spalio 16 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 5 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 26 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 10 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Erna Petkutė. 

4 grupė spalio 16 d. 13.30-16.45 val.; spalio 23 d. 13.30-16.45 val.; spalio 30 d. 13.30-16.45 val.; lapkričio 12 d. 13.30-16.45 val. Supervizijas veda Aušra Kurienė. 

5 grupė spalio 19 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 16 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 30 d. 13.00-16.15 val.; gruodžio 14 d. 13.00-16.15 val. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė. 

6 grupė spalio 21 d. 14.00-17.15 val.; spalio 28 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 4 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 11 d. 14.00-17.15 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė. 

7 grupė spalio 22 d. 9.00-12.15 val.; lapkričio 19 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 3 d. 13.00-16.15 val.; gruodžio 17 d. 09.00-12.15 val. Supervizijas veda Erna Petkutė. 

8 grupė spalio 22 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 20 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 11 d. 13.00-16.15 val.; gruodžio 18 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Erna Petkutė. 

9 grupė spalio 26 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 9 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 23 d. 13.00-16.15 val.; gruodžio 7 d. 13.00-16.15 val. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė. 

10 grupė spalio 28 d. 9.00-12.15 val.; spalio 30 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 11 d. 9.00-12.15 val.; lapkričio 13 d. 14.00-17.15 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė. 

11 grupė spalio 29 d. 8.30-11.45 val.; lapkričio 12 d. 8.30-11.45 val.; gruodžio 3 d. 13.00-16.15 val.; bus patikslinta. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė. 

12 grupė lapkričio 12 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 26 d. 13.00-16.15 val.; gruodžio 17 d. 13.00-16.15 val.; bus patikslinta. Supervizijas veda Ieva Daniūnaitė. 

13 grupė lapkričio 18 d. 14.00-17.15 val.; lapkričio 25 d. 14.00-17.15 val; gruodžio 2 d. 14.00-17.15 val; gruodžio 9 d. 14.00-17.15 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė. 

14 grupė lapkričio 19 d. 13.30-16.45 val.; lapkričio 27 d. 9.00-12.15 val; gruodžio 10 d. 13.30-16.45 val.; gruodžio 17 d. 9.00-12.15 val. Supervizijas veda Aušra Kurienė. 

15 grupė lapkričio 25 d. 9.00-12.15 val; lapkričio 27 d. 14.00-17.15 val; gruodžio 9 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 11 d. 14.00-17.15 val. Supervizijas veda Jūratė Baltuškienė. 

 

REGISTRACIJA BAIGTA

 

Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems dalyviams. Apie registracijos į supervizijas patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį. 

Dalyviams bus išduodamos Nacionalinės švietimo agentūros pažymos, liudijančios dalyvavimą supervizijose. Dalyvis turi išlankyti ne mažiau 14 ak. val. supervizijų laiko, kad tokia pažyma būtų išduota.

 

Kontaktinis asmuo: Veronika Lakis-Mičienė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Supervizijos finansuojamos Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano lėšomis. 

 


 

Mokymai psichologams „Konsultavimas ir darbo organizavimas nuotoliniu būdu

Mokymų metu psichologai įgys teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip organizuoti darbą ir kokybiškai teikti psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu. Dalyviai turės galimybę aptarti konkrečias situacijas, užduoti rūpimus klausimus, praktiniai įgūdžiai bus įtvirtinami analizuojant pavyzdžius, atliekant simuliacijas, vaidmenų žaidimus, modeliuojant situacijas. 

 Temos: 

  1. Pagrindiniai aspektai, užtikrinantys kokybišką nuotolinį konsultavimą. Bus aptarta perėjimo į nuotolinį darbą specifika, svarbiausios žinios ir įgūdžiai, kurie padeda nuotolinio darbo organizavimui. Aptariamas krizės poveikis bendruomenei, galimos vaikų, tėvų ir paties specialisto reakcijos į krizinę situaciją. 
  2. Telekonsultavimo ir konsultavimo gyvai skirtumai. Aptariami konsultavimo struktūros aspektai ir jų perkėlimas į nuotolinį darbą.
  3. Konsultavimo nuotoliniu būdu galimybių, sunkumų ir grėsmių įvertinimas. Praktinių užsiėmimų metu bus lavinami sunkumų ir grėsmių vertinimo įgūdžiai, mokomasi spręsti galimus iššūkius. 
  4. Tinkamas pasiruošimas ir aplinkos nuotoliniam konsultavimui paruošimas. 
  5. Asmens duomenų saugumas ir konfidencialumo užtikrinimas. 
  6. Telekonsultavimo organizavimo būdai, priemonės ir jų taikymas praktikoje. 
  7. Kiti svarbūs veiksniai, turintys įtakos nuotolinio darbo organizavimo kokybei: psichologo gebėjimas kūrybiškai ir lanksčiai spręsti problemas; švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo ypatumai, dirbant nuotoliniu būdu; komandinio darbo principai; supervizijų svarba ir organizavimo būdai. 

 

Lektoriai: Paramos vaikams centro psichologai, turintys ilgametę vaikų, šeimų ir specialistų konsultavimo patirtį. 

Skirta: savivaldybių pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų psichologams.

Trukmė: 16 akad. val. Mokymai vyks 4 dienas po 4 akad. val. 

Vieta: platforma „Zoom“. Mokymų dalyviams būtina jungtis savo vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Mokymų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki mokymų pradžios. 

 

Būtina dalyvauti visame mokymų cikle pasirinktoje grupėje. 

Mokymai vyks:

1 grupė spalio 22 d. 16.00-19.15 val.; spalio 29 d. 16.00-19.15 val.; lapkričio 5 d. 16.00-19.15 val.; lapkričio 19 d. 16.00-19.15 val.

2 grupė spalio 23 d. 12.00-15.15 val.; spalio 30 d. 12.00-15.15 val.; lapkričio 6 d. 13.00-16.15 val.; lapkričio 20 d. 13.00-16.15 val.

3 grupė spalio 28 d. 13.30-16.45 val.; lapkričio 11 d. 13.30-16.45 val.; gruodžio 9 d. 13.30-16.45 val.; gruodžio 16 d. 13.30-16.45 val.

4 grupė lapkričio 4 d. 10.00-13.15 val.;  lapkričio 11 d. 10.00-13.15 val.; lapkričio 18 d. 10.00-13.15 val.; lapkričio 25 d. 10.00-13.15 val.

5 grupė lapkričio 5 d. 11.00-14.15 val.; lapkričio 12 d. 11.00-14.15 val.; lapkričio 19 d. 11.00-14.15 val.; lapkričio 26 d. 11.00-14.15 val.

6 grupė lapkričio 10 d. 12.30-15.45 val.; lapkričio 24 d. 12.30-15.45 val.; gruodžio 8 d. 12.30-15.45 val.; gruodžio 22 d. 12.30-15.45 val.

7 grupė lapkričio 19 d. 9.00-12.15 val.; lapkričio 26 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 3 d. 9.00- 12.15 val.; gruodžio 10 d. 9.00-12.15 val.

8 grupė lapkričio 23 d. 8.45-12.00 val.; lapkričio 30 d. 8.45-12.00 val.; gruodžio 4 d. 8.45-12.00 val.; gruodžio 11 d. 8.45-12.00 val.

9 grupė lapkričio 26 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 3 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 10 d. 9.00-12.15 val.; gruodžio 17 d. 9.00-12.15 val.

10 grupė gruodžio 2 d. 10.00-13.15 val.;  gruodžio 3 d. 11.00-14.15 val.; gruodžio 9 d. 10.00-13.15 val.; gruodžio 10 d. 11.00-14.15 val.

 

REGISTRACIJA BAIGTA

 

Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems dalyviams. Apie registracijos į mokymus patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį. 

 

Dalyviams bus išduodamos Nacionalinės švietimo agentūros pažymos, liudijančios dalyvavimą mokymuose. Dalyvis turi išlankyti ne mažiau 14 ak. val. mokymų trukmės, kad tokia pažyma būtų išduota.

 

Kontaktinis asmuo: Veronika Lakis-Mičienė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

 

Mokymai finansuojami Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano lėšomis. 

 

           

   

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms