Seksualinė prievarta prieš vaikus: paplitimas, žala, trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės ir specialistų veiksmai atskleidžiant seksualinę prievartą prieš vaiką - 24 ak.val.

 

Trukmė: 24 ak. val.

Kam skirta: specialistams, dirbantiems su vaikais

Mokymų temos:

 • Smurto prieš vaikus apibrėžimas, formos ir žalojantis poveikis
 • Emocinis smurtas, fizinis smurtas, nepriežiūra
 • Seksualinė prievarta. Paplitimas. Seksualinės prievartos požymiai.
 • Trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės. Psichologinė žala vaiko raidai ir sveikatai.
 • Specialistų veiksmai institucijoje, įtarus seksualinę prievartą prieš vaiką
 • Seksualinės prievartos atskleidimo mechanizmas
 • Pokalbis su vaiku, įtarus seksualinę prievartą prieš vaiką. Kontakto užmezgimo ypatumai su skirtingo amžiaus vaikais. Pokalbio su vaiku eiga
 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo pagalbai suteikti sukūrimas ir  įgyvendinimas
 • Vaikas ir jo artimieji prievartos atskleidimo ir pagalbos procese. Kontakto užmezgimas su vaiko artimaisiais/globėjais. Bendradarbiavimas su vaiko artimaisiais psichologinės pagalbos /medicininio/teisinio tyrimo metu
 • Pokalbis su nesmurtaujančiu tėvu ar motina  įtarus seksualinę prievartą prieš vaiką. Kontakto užmezgimo ypatumai su tėvais/ globėjais. Pokalbio su tėvais/ globėjais eiga
 • Teisiniai seksualinės prievartos tyrimo aspektai. Seksualinės prievartos tyrimo procedūra
 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinavimas psichologinės pagalbos /medicininio/teisinio tyrimo metu.  

 

 

 

 

SVARBU:

 

 

  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms