Seksualinės prievartos prieš vaikus atpažinimas ir pirmoji intervencija

Trukmė: 16 ak. val.

Kam skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais

Mokymų temos:

  • Vertybės ir normos. Faktai. Vertybių ir normų įtaka, suprantant ir aiškinant susirūpinimą  keliančius faktus
  • Seksualumas. Vaiko seksualinis vystymasis.
  • Prievartos prieš vaiką apibrėžimas. Vaiko seksualinis išnaudojimas. Faktai ir skaičiai. Ženklai ir požymiai. Poveikis vaikui.
  • VGN veiklos kryptys ir normos. Informacijos rinkimas. Pokalbis su vaiku. Atvejo aptarimas ir tolesnių žingsnių planavimas.
  • VGN įtariamos seksualinės prievartos atvejų analizė. Veiksmų plano sudarymas.
  • Vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: struktūra, pasiruošimas, vaikų grupių formavimas. Metodai darbui su vaikų iki 7 m. grupe.
  • Vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: metodai darbui su 8-12 m. vaikų grupe.
  • Vaikų saugumo įgūdžių lavinimo metodika: metodai darbui 13-18 m. vaikų grupe. Sudėtingų situacijų aptarimas.

 

 

 

 

SVARBU:

 

 

  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms