Prievartos prieš vaikus prevencija ir intervencija

Skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis.

Trukmė: 16 ak. val./ 24 val.

Mokymų temos:

  • prievartos prieš vaikus apibrėžimai, paplitimas;
  • prievartos prieš vaikus požymiai;
  • prievartos atskleidimas;
  • prievartos prieš vaikus rizikos veiksnių vertinimas;
  • intervencijos principai;
  • tarpžinybinis specialistų bendradarbiavimas;
  • kontakto su vaiku užmezgimas, pokalbis su vaiku;
  • kontakto su tėvais/globėjais užmezgimas, pokalbis su tėvais/globėjais.

SVARBU:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms