Prievartos prieš vaikus prevencija ir intervencija

Trukmė: 16 ak. val./ 24 val.

Kam skirta: įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis

Mokymų temos:

  • Prievartos prieš vaikus apibrėžimai, paplitimas
  • Prievartos prieš vaikus požymiai
  • Prievartos atskleidimas
  • Prievartos prieš vaikus rizikos veiksnių vertinimas
  • Intervencijos principai
  • Tarpžinybinis specialistų bendradarbiavimas
  • Kontakto su vaiku užmezgimas, pokalbis su vaiku
  • Kontakto su tėvais/ globėjais užmezgimas, pokalbis su tėvais/ globėjais

 

SVARBU:

 

 

  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms