Konsultacijos

Paramos vaikams centre dirba psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, teisininkas ir psichiatras. Teikiamos paslaugos:

  • kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus miesto gyventojams, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis;
  • psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams ir šeimoms;
  • psichoterapija vaikams ir suaugusiems;
  • konsultacijos tėvams/globėjams apie vaikų ir paauglių auginimą bei auklėjimą;
  • kompleksinė (psichologinė, socialinė, psichiatro, teisinė) pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms;
  • taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) šeimos ir artimų žmonių ginčuose;
  • konsultacijos (supervizijos) specialistams, dirbantiems su vaikais: psichologams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams, pedagogams, teisininkams, vaiko teisių apsaugos specialistams, gydytojams ir kitiems specialistams.


REGISTRACIJA tel.: 8 611 22612, 8 611 43567

 

SVARBU:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms