Konsultacijos

Paramos vaikams centre dirba psichologai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, teisininkas ir psichiatras. Teikiamos paslaugos:

  • kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus miesto gyventojams, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis;
  • psichologinės konsultacijos vaikams, tėvams ir šeimoms;
  • psichoterapija vaikams ir suaugusiems;
  • konsultacijos tėvams/globėjams apie vaikų ir paauglių auginimą bei auklėjimą;
  • kompleksinė (psichologinė, socialinė, psichiatro, teisinė) pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms;
  • taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) šeimos ir artimų žmonių ginčuose;
  • konsultacijos (supervizijos) specialistams, dirbantiems su vaikais: psichologams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams, pedagogams, teisininkams, vaiko teisių apsaugos specialistams, gydytojams ir kitiems specialistams.


REGISTRACIJA tel.: 8 611 22612, 8 611 43567

 

KONSULTACIJŲ KAINOS


Psichologų, 
psichoterapeutų, socialinių darbuotojų KONSULTACIJOS*,**                  

 

Ekspertų

 

Specialistų

Pirminė konsultacija:

 

 

 

Individuali

45 min.

 60 Eur

50 Eur

Šeimos

50 min.

70 Eur

60 Eur

Šeimos

1 val. 30 min.

100 Eur

80 Eur

 

 

 

 

Pakartotinė konsultacija:

 

 

 

Individuali

45 min.

40 - 50 Eur

30 - 40 Eur

Šeimos

50 min.

55 Eur

45 Eur

Šeimos

1 val. 30 min.

80 Eur

60 Eur

 

 

 

 

Mediacija

50 min.

55 Eur

45 Eur

 

 

 

 

Grupinė konsultacija (vienam asmeniui)

1 val. 30 min. 

25 Eur

20 Eur

 

 

 

 

Profesinė priežiūra**

 

 

 

Individuali supervizija

45 min.

40 - 60 Eur

30 - 40 Eur

Profesinė priežiūra grupėje    

1 val. 30 min.

25 - 30 Eur

20 - 25 Eur

*Nemokamos konsultacijos teikiamos smurto prieš vaikus atvejais ir turint VTAS siuntimą; projekto "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste" dalyviams. 
**Mokymo programų dalyviams ir studentams Paramos vaikams centras įkainius nustato atskira tvarka.  

 

SVARBU:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms