Kompleksinės paslaugos šeimai

  

Vilniaus miesto socialinės paramos centras kartu su Paramos vaikams centru ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis nuo 2017 m. rugsėjo iki 2022 m. pabaigos įgyvendina projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. 

Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.            

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai".


PARAMOS VAIKAMS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai. Skirti tėvams, auginantiems įvairaus amžiaus vaikus. Mokymai vyksta grupėse,  kurios formuojamos pagal vaikų amžių.  Mokymuose tėvai mokomi, kaip kurti ir stiprini ryšį su vaiku, kaip skatinti tinkamą vaiko elgesį, rodyti gerą pavyzdį šeimoje, nustatyti aiškias taisykles. 

Individualios konsultacijos. Skirtos žmonėms, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt., taip pat jų šeimų nariams, nepilnametėms mamoms, besilaukiančioms moterims, tėvams, susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais, ir pan. Šiuo metu konsultacijas teikia psichologai ir psichoterapeutai. Konsultacijos teikiamos vaikams nuo 7 metų, paaugliams ir suaugusiems. 

Grupinės konsultacijos. Psichologai teikia konsultacijas vaikams ir suaugusiems grupėse. 

Šeimos konsultacijos. Skirtos šeimoms, susiduriančioms su vaiko elgesio sunkumais, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.). Šeimos konsultacijas teikia psichologai ir psichoterapeutai.

Saugumo mokymai vaikams. Mokymai skirti 7-14 metų amžiaus vaikams. Mokymų metu vaikai ir paaugliai supažindinami su svarbiausiomis jų teisėmis, kalbama apie galimus jausmus ir jų priėmimą, visuomenėje egzistuojančias taisykles ir pareigas.

Emocinė pagalba vaikams. Teikiama vaikams, išgyvenantiems emocinę krizę, turintiems bendravimo sunkumų, patiriantiems patyčias ir atstūmimą. Skirta 7-14 metų vaikams ir paaugliams. 

Paskaitos aktualiomis temomis. Paramos vaikams centro psichologai skaito paskaitas apie vaikų ir paauglių psichologinius aspektus. Paskaitos skirtos tėvams, globėjams, seneliams ir visiems, kuriems rūpi geriau suprasti vaikus. 

Mediacijos paslaugos. Teikiamos konsultacijomis – konfliktuojančių šeimų taikinamasis tarpininkavimas, siekiant taikaus ginčų ir tarpusavio nesutarimų sprendimo dėl vaikų auginimo ir ugdymo, matymosi tvarkos, priežiūros.


REGISTRACIJA KONSULTACIJOMS IR Į MOKYMUS

Konsultacijos Vilniaus miesto gyventojams teikiamos iš anksto užsiregistravus Paramos vaikams centre tel. 8 611 22612. 

Informacija apie mokymus skelbiama Paramos vaikams centro internetiniame puslapyje. 


SVARBU ŽINOTI KIEKVIENAM PROJEKTO DALYVIUI

  1. Sutartu laiku atvykus į Paramos vaikams centrą, reikės užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą. Dalyvio apklausos anketa (PDF). Dalyvio apklausos anketa (WORD)
  2. Dalyvavimas projekto veiklose – nemokamas.

KODĖL REIKIA PATEIKTI ASMENS DUOMENIS?

VISOS PROJEKTE TEIKIAMOS PASLAUGOS

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ 

PARAMOS VAIKAMS CENTRE SUTEIKTOS PASLAUGOS

                        

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms