Naujienos

Įvyko mokymai specialistams "Vaikų teisių advokacija"

2014 m. spalio 29-30 dienomis Vilniuje vyko mokymai „Vaiko teisių advokacija”, skirti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovams. Mokymus vedė advokacijos ekspertas, D. Britanijos Raudonojo kryžiaus politikos, tyrimų ir advokacijos padalinio vadovas Jonathan Ellis.

Mokymų dalyviai buvo supažindinti su advokacijos principais, priemonėmis, strategijomis ir praktiškai kūrė advokacijos strategijas, kaip pagerinti vaiko teisių užtikrinimą: vaikų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, vaikų, dalyvaujančių civiliniame procese, vaikų, augančių globos institucijose ir vaikų, augančių rizikos šeimose.

Mokymai yra projekto „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvoje” dalis. Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programa Lietuvoje

Mokymų akimirkos:

 

 

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

                                                                                 
  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms