Naujienos

Svarbiausi Paramos vaikams centro darbai 2017 metais

Paramos vaikams centro komanda 2017 m. pradėjo ne vieną projektą, ėmėsi naujų iniciatyvų, kad kur kas daugiau nei ankstesniais metais vaikų ir jų artimųjų sulauktų kompleksinės (psichologinės, socialinės, teisinės) pagalbos, dar daugiau tėvų įgytų pozityvios tėvystės žinių, išsiplėstų ratas pedagogų, gebančių vaikus mokyti socialinių emocinių įgūdžių. 

2017 m. Centre startavo “Tėvų linija” - nemokama psichologų pagalba telefonu vaikų auklėjimo klausimais. Įsijungus į projektą „Kompleksinių paslaugų teikimas šeimai Vilniaus mieste“, teikiamos individualios, šeimos ir grupinės konsultacijos, mediacijos paslaugos, organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo, saugumo vaikams ir kiti mokymai. 2017 m. pagalba suteikta daugiau kaip 300 vilniečių. 

Programoje “Vaikystė be smurto” aktyviai įgyvendinama prievartos prieš vaikus prevencija - bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis parengtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, programos specialistams, dirbantiems su vaikais, organizuota konferencija. 353 vaikams, smurto aukoms ir 320 jų artimųjų suteikta kompleksinė pagalba. 

Programoje “Pozityvi tėvystė” organizuota mokymai ir paskaitos apie pozityvius tėvystės principus, vaiko raidą, emocinius poreikius ir kt. Juose dalyvavo daugiau kaip 250 tėvų, globėjų, įtėvių. Parengti 84 psichologai ir socialiniai darbuotojai vesti “Pozityvios tėvystės” mokymus. 

Išplėsta “Antro žingsnio” programa, tad daugiau visos Lietuvos pedagogų turi galimybę pasirengti su ja dirbti savo mokyklose. 2017 m. 251 mokytojas pradėjo vykdyti programą. Iš viso, socialinių emocinių įgūdžių pamokas, pagal “Antrą žingsnį” vedė 1 000 pedagogų. 

Kaip pavyzdinė prevencinė programa Lietuvoje yra įsitvirtinusi “Big Brothers Big Sisters”, kurios dėka vaikai gauna emocinę savanorių pagalbą. 2017 m. 96 vaikai gavo pagalbą, kurią suteikė 96 savanoriai. 

2017 m. pradėtos iniciatyvos ir nuosekliai tęsiami darbai vaikų apsaugos ir pagalbos vaikams bei šeimoms srityse, įvertinti LR Seime, Vilniaus miesto savivaldybėje, taip pat visuomenės, kitų nevyriausybinių organizacijų. 

Paramos vaikams centro metinė veiklos ataskaita 

SVARBU:

 

 

 

 

 

                                                                                 
  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms