Naujienos

Tyrimas: svarbu stiprinti vaikų, patyrusių smurtą, psichologinį atsparumą

Paramos vaikams centras kartu su Tarptautiniu katalikų vaikų biuru (BICE, Ženeva) ir Milano universitetu atliko tarptautinį tyrimą apie vaikų, patyrusių smurtą, psichologinį atsparumą - žmogaus savybę įveikti sunkumus. Buvo analizuojama, kaip taikant gana naujus pasaulyje psichologinio atsparumo stiprinimo metodus, keičiasi vaikų savijauta. Taip pat sukurtas Lietuvos kultūriniam kontekstui pritaikytas įrankis, skirtas matuoti atsparumo procesui, jo raidai. 

Daugiau kaip 30 projekto dalyvių, psichologų ir psichoterapeutų iš įvairių Lietuvos miestų, specialiose pagalbos sesijose, padėjo vaikams, patyrusiems įvairių rūšių smurtą, stiprinti vidinius (pvz., savivertę) ir išorinius (nukreiptus į santykių stiprinimą) resursus. Vyko darbas su vaikų jausmais, traumų perdirbimas, taip pat buvo dirbama su tėvais/globėjais. 

Tyrime dalyvavusių 134 vaikų savijauta buvo vertinama tris kartus. Apibendrinus skirtingus klausimynus, kuriuos pildė vaikai ir jų tėvai/globėjai, paaiškėjo, kad projekto metu mergaitės ir berniukai sulaukė itin efektyvios pagalbos. Rezultatai parodė, kad sumažėjo vaikų potrauminei patirčiai būdingi simptomai (nerimas, liūdesys, pyktis, hiperaktyvumas) ir elgesio problemos. Be to, jiems tapo lengviau įveikti sunkumus, patiriamus bendraujant su bendraamžiais, apmąstyti buvusią patirtį, teigiamai galvoti apie ateitį, sustiprėjo įvairių problemų sprendimo įgūdžiai. 

Tyrimas atskleidė, kad tėvai/globėjai skirtingai vertina savo sūnaus ar dukros savijautą po traumuojančio įvykio nei pats vaikas. Pasirodo, tėvai/globėjai galvoja, kad jis jaučiasi kur kas geriau nei iš tikrųjų. Tad labai svarbu dirbti tiek su tėvais/globėjais (mokyti atpažinti vaiko poreikius ir savijautą), tiek su vaikais, kuriems būtina į psichologinio atsparumo stiprinimą orientuota psichologinė pagalba.  


Daugiau apie psichologinį atsparumą:

Tyrimas “Gebėjimų stiprinimas ir atsparumo didinimas tarp smurtą patyrusių vaikų Lietuvoje”

Psichologinis atsparumas: teorija ir praktiniai aspektai (rusų k.)

Psichologinis atsparumas: teorija ir praktiniai aspektai (anglų k.)

SVARBU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms