Naujienos

Paramos vaikams centro veiklos 2015-2016 m. plėtėsi ir augo

Per pastaruosius dvejus metus Paramos vaikams centro komanda ne tik padėjo šimtams tėvų auginti laimingus vaikus, bet ir aktyviai kovojo už saugią vaikystę. Telkė profesionalų ir piliečių bendruomenę, raginančią Lietuvoje priimti įstatymus, draudžiančius smurtu auklėti vaikus. 

Taip pat 2015-2016 m. buvo tęsiamos sėkmingai veikiančios programos: „Big Brothers Big Sisters“, “Vaikystė be smurto”, “Pozityvi tėvystė”, “Antras žingsnis”.

Kaip pavyzdinė prevencinė įsitvirtino programa „Big Brothers Big Sisters“, kurioje dalyvaudami savanoriai daugiau kaip 20 tūkst. valandų skyrė Vilniaus vaikams, apie 200 jų turėjo po savo pavyzdžiu įkvepiantį Didįjį Draugą.

Smarkiai išaugo programos “Vaikystė be smurto” mastai ir įtaka vaikų apsaugos srityje. Pasitelkus tarptautinius ir šalies ekspertus praplėstos Lietuvoje prieinamos pagalbos vaikams ir šeimoms galimybės, pritaikyti atsparumą stiprinantys ir į traumą nukreipti grupinės kognityvinės elgesio terapijos metodai. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtos konfliktų ir seksualinės prievartos prevencijos programos mokykloms. Tyrimai patvirtino šių programų efektyvumą, todėl jos  toliau bus įgyvendinamos daugelyje šalies mokyklų.

Per pastaruosius dvejus metus naujais mokymais prasiplėtė programa “Pozityvi tėvystė”. Sukurta ir įgyvendinta neišnešiotų kūdikių, taip pat paauglių tėvams skirtos programos, pradėtos teikti mediacijos paslaugos tėvystės atsakomybėmis besidalinantiems tėvams. Tęsiami tėvystės mokymai kūdikių besilaukiantiems tėvams, taip pat ikimokyklinukų bei pradinukų tėvams, rengiami įtėviai ir globėjai, teikiamos kompleksinės psichologo, socialinio darbuotojo, psichiatro, teisininko paslaugos šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose.

2015-2016 m. Paramos vaikams centras koordinavo programos “Antras žingsnis” palaikymą ir plėtrą Lietuvoje. Tai socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa pradinių klasių moksleiviams. Mokytojai, vesdami programos pamokas, vaikus išmoko suprasti save ir kitus, nusiraminti, kontroliuoti impulsus, tinkamai reikšti jausmus ir priimti sprendimus. Tokiu būdu programa mažina vaikų agresyvų elgesį, moko atpažinti emocijas ir spręsti konfliktus. “Antro žingsnio” programa toliau tęsia darbą Lietuvos mokyklose. 

Paramos vaikams centro 2015-2016 m. veiklos ataskaita

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms