Naujienos

Startavo projektas "Pagalba šeimai krizėje"

2016m. rugpjūčio mėnesį startuoja Paramos vaikams centro projektas „Pagalba šeimai krizėje“ skirtas įveikti šeimos krizes ir sustiprinti tėvų psichologinius gebėjimus sukurti, atstatyti ir išsaugoti konstruktyvius ryšius su vaikais kompleksinių paslaugų pagalba.

Kompleksines paslaugas sudaro: komandinis socialinio darbuotojo, psichologo, psichiatro, teisininko konsultavimas siekiant įvertinti šeimos ir vaikų poreikius šeimoje, kilusios krizės pobūdį, žalojančius ir palaikančius šeimos ir artimos aplinkos veiksnius krizei įveikti; pagalbos šeimai plano sudarymas ir įgyvendinimas per specializuotas konsultacijas ir mokymus. Priklausomai nuo krizės pobūdžio šeima ir/ar vaikas nukreipiami į Paramos vaikams centro mokymus tėvams ar globėjams  krizei įveikti, santykiams suprasti ir atstatyti, bendravimo tarp tėvų ir vaiko efektyvumui pagerinti, tėvystės įgūdžiams sukurti ir sustiprinti. Taip pat Centras profesionaliai tarpininkauja tėvams vaikų auklėjimo ir priežiūros klausimais.

Siekiant suteikti paslaugas šeimoms, kurios išgyvena krizės ir ieško pagalbos, skaičių, Paramos vaikams centras bendradarbiauja pagal formalias ir neformalias sutartis su Vilniaus m. VTAS, sveikatos priežiūros įstaigomis, pedagogine – psichologine tarnyba, policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais, atskiromis mokyklomis ir NVO.

Dėl paslaugų galima kreiptis į Paramos vaikams centrą: www.pvc.lt arba  tel. 8 61143567.

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms