Naujienos

Projektas, skirtas šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ar atsiskyrimą

Paramos vaikams centras, kartu su Šeimos santykių institutu (Kaunas) nuo 2014 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. įgyvendina projektą “Tėvų-vaikų susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija, ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atskyrimą“.

 

 

Projekto tikslas - sukurtas ir įdiegtas kompleksinės pagalbos šeimai, išgyvenančiai konfliktiškas skyrybas ar atsiskyrimą, modelis, mažinantis riziką sutrikdyti vaikų-tėvų santykius ir pažeisti vaiko prigimtinę teisę turėti ryšį su abiems tėvais. Pagal projektą teikiama psichologinė pagalba, mediacijos paslaugos, bei planuojama tėvų grupė apie bendratėvystę, bei grupė vaikams, kurių tėvai skiriasi.

Taip pat bus sukurtas ir adaptuotas savivaldybėms kompleksinės pagalbos šeimai, išgyvenančiai konfliktiškas skyrybas ar atsiskyrimą, modelis (toliau - API modelis), mažinantis riziką sutrikdyti vaikų-tėvų santykius ir pažeisti vaiko prigimtinę teisę turėti ryšį su abiems tėvais.

Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje.

Kas yra mediacija? Mediacija naudojama spręsti ginčą. Kai dvi šalys negali vienos pačios išspręsti ginčo, jos gali pasinaudoti mediacija –  trečios šalies pagalba, tam, kad pasiekti susitarimą. Trečioji, neutrali šalis, vadinama mediatoriumi.

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms