Naujienos

Apie Paramos vaikams centro projektą tarptautinėje konferencijoje Briuselyje

2014 m. gruodžio 3-4 dienomis Paramos vaikams centro specialistai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje "Vaikų laisvių apribojimas tik kraštutiniu atveju: link įrodymais grįstų alternatyvių strategijų" (en. "Making Deprivation of Children’s Liberty a Last Resort: Towards evidence-based policies on alternatives") Briuselyje.

Šio renginio metu buvo analizuojamos būtinos reformos, kuriant vaikui draugišką nepilnamečių justicijos sistemą skirtingose valstybėse, bei dalinamasi gerosiomis praktikomis, vykdant nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją ir intervenciją.

Paramos vaikams centras konferencijos metu pristatė Lietuvos ankstyvosios prevencijos gerąją praktiką - projektą „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio kūrimas ir diegimas Lietuvoje”.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti čia: http://www.oijj.org/en/conferencia-internacional-oijj/2014-bruselas/programme

Konferencija yra projekto "Geriausių Europos praktikų paieška, siekiant apsaugoti jaunimą nuo nusikalstamumo" dalis. Projektas yra finansuojamas Europos komisijos.

 

   

 

 

     

SVARBU:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms