Moksliškai pagrįsta programa

Smurto tyrimų ir prevencijos centras (Kolorado valstija, JAV) dar 1996 m. įvertino 600 smurto prevencijos programų efektyvumą ir nustatė vienuolika pačių efektyviausių programų pasaulyje, vadinamųjų „Blueprints“ (http://www.colorado.edu/cspv/blueprints). Šios aukštus standartus atitinkančios etaloninės programos buvo atrinktos pagal tris svarbiausius kriterijus, įrodančius programų rimtumą:

1 kriterijusmokslinis programos efektyvumo įrodymas. Tai reiškia, kad, išbandžius prevencinę programą praktikoje, pavyko gauti pakankamai moksliniais metodais surinktų ir sutvarkytų duomenų, kurie liudija apie reikšmingą agresyvaus, delinkventiško elgesio atvejų ir narkotinių medžiagų vartojimo sumažėjimą.

2 kriterijus – programos poveikio ilgalaikiškumas. Įrodyta, kad atrinktų programų poveikis yra tęstinis – akivaizdus mažiausiai vienerius metus po to, kai programa baigiama vykdyti.

3 kriterijus – galimybė pritaikyti programą įvairiomis aplinkybėmis. Atrinkti prevenciniai modeliai buvo efektyvūs ir sėkmingai pritaikomi skirtingose miestų, miestelių ir kaimų bendruomenėse.

„Big Brothers Big Sisters“ programa atitinka šiuos kriterijus ir yra vykdoma ir vertinama visame pasaulyje. Vilniuje „Big Brothers Big Sisters“ programą Paramos vaikams centras nenutrūkstamai vykdo jau 20 metų. Jos sėkmingumas ir efektyvumas įvertintas ir 2005 metų TNS-Gallup aliktame tyrime (gauti ypač aukšti efektyvumo rodikliai). Kiekvienais metais apie 100 Vilniaus vaikų ir paauglių gauna pagalbą šioje prevencinėje programoje. Nuolat ieškome stabilių finansavimo šaltinių, kad pasaulyje vertinama programa sėkmingai veiktų ir Vilniuje.

Daugiau apie programą: www.bbbs.lt

 

 

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms